Nederlands English

Diaphragm Seal montage

diaphragm seal montage

Diaphragm seals of wel scheidingsmembranen voorkomen dat het te meten medium niet in aanraking komt met het meetsysteem. Toepassingen waar  diaphragm seals ingezet kunnen worden zijn o.a. hygiënische systemen, farmacie, biotechnologie, tank niveaumeting, voedingsmiddelen en de proces industrie. Ook worden Diaphragm seals ingezet op systemen met hoge trillingen waardoor directe montage van veldcomponenten niet mogelijk is en voor hoge media temperaturen.

Naast de vormgeving en het materiaal van de membranen is de kwaliteit van de vulvloeistof i.v.m. het temperatuurbereik van het medium ook van belang. De keuze van de juiste configuratie met een bepaalde sensor is altijd specifiek voor elke toepassing.

Vraag onze sales afdeling voor meer informatie.