Αγώγιμος αισθητήρας στάθμης Trafag TCS

  • Δεν απαιτείται βαθμονόμηση
  • Επικαλυμμένα ηλεκτρόδια
  • Ερμητική κατασκευή, σφραγισμένη με εποξειδική ρητίνη
  • Ελάχιστος βαθμός προστασίας IP65
  • Δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη στη δεξαμενή
  • Λήψη φύλλου δεδομένων