Αισθητήρας καλωδίου θερμοζεύγους Müller με έγκριση GL