Ενεργοποιητής επιστροφής ελατηρίου 15 Nm INMAX-15-YF