Ενεργοποιητής επιστροφής ελατηρίου 5/10Nm REDMAX-5.10-SF