Ενεργοποιητής επιστροφής ελατηρίου 50 Nm INMAX-50-YF