Μετρητής μεταβλητής επιφάνειας για νερό με βαλβίδα βελόνας | τύπος: NFX