Ενεργοποιητής βαλβίδας 2500/5000N με διαμόρφωση EXRUN-25.50-Y