Πομπός πίεσης Trafag NAT6.0AM

Αρ. είδους: NAT6.0VM - M12
Κωδικός τύπου: 8252 77 2517 32 17 44 61