Ψηφιακή ένδειξη DC ρεύμα/υψηλή DC τάση - τυπικό σήμα, χαρακτήρες ύψους 14 mm M2-H | 96 x 48