Ψηφιακός δείκτης Profibus, χαρακτήρες ύψους 14 mm M2 | 96 x 48