Ενεργοποιητής 30Nm ανοίγματος/κλεισίματος 3 σημείων + διακόπτης + επιστροφή ελατηρίου EXMAX-30-SF3