Ενεργοποιητής πυροσβεστικής βαλβίδας 5/10 Nm άνοιγμα/κλείσιμο + επιστροφή ελατηρίου INMAX-5.10-BF