Ψηφιακό ραβδόγραμμα 30 τμημάτων MB3 | 96 x 24

Horzontaal: MB3-3VT3HR.0001.S70BD
Vertikaal: MB3-3VT3VR.0001.S70BD
Voeding: 100-240 VAC

Horizontaal: MB3-3VT3HR.0001.W70BD
Vertikaal: MB3-3VT3VR.0001.W70BD
Voeding: 10-40 VDC