Ψηφιακός δείκτης - μετρητής, χαρακτήρες ύψους 14 mm PC4 | 72 x 36