Διακόπτης πίεσης PSF100A

  • Πίεση / κενό / διαφορικό
  • Σημεία ρύθμισης από 0,1 "έως 50,0" H2O
  • Gepatenteerde schok- / trillingsbestendigheid
  • Μικροσκοπικό μέγεθος, μικρό βάρος, χαμηλό κόστος
  • Γρήγορος χρόνος αντίδρασης