Μονάδα μεταγωγής EXL-IR-9170 με ασφαλές κύκλωμα Ex-i

Schischek EXL-IR-9170 | με εγγενώς ασφαλές κύκλωμα | Ζώνες 0, 1, 2, 20, 21, 22