Ενεργοποιητής επιστροφής ελατηρίου 15Nm REDMAX-15YF