Tek sonucu gösterme

Hava-gaz akış ölçerler

20 mm membran gaz sayacı / Qmax 6 m3/h