Θερμοστοιχείο Müller με μόνωση ορυκτών με έγκριση GL