Θερμοστοιχείο τύπου: K με περίβλημα DIN-B, συμπεριλαμβανομένου ξεχωριστού σωλήνα εμβάπτισης από ανοξείδωτο χάλυβα TCK