Kalibrering og reparation

Kalibreringer

Måleinstrumenter spiller en vigtig rolle i at beskytte miljøet og give indsigt i driften. Det er derfor vigtigt at sikre, at dine instrumenter altid fungerer korrekt. Afhængigt af den krævede nøjagtighed af instrumentet og dets funktion, vil vores serviceteknikere vælge fra vores sortiment af test- og kalibreringsudstyr. Vi monterer også separationsmembraner, der bruges til krævende målinger ved ekstreme temperaturer eller tryk i procesindustrien. Disse separationsmembraner beskytter procestransmitteren mod aggressive, ætsende eller slibende medier, der kan få tætningen til at bryde eller briste. Defekte tætninger kan repareres og monteres med vores udstyr.

NYT: Trafag har et uafhængigt, akkrediteret kalibreringslaboratorium.