Afficher tous les 14 résultats

Trafag Gasdichtheidsmonitors SF6

Trafag SF6 gasbewakingsmonitors en gasdichtheidssensoren meten de gasdichtheid met het unieke gasdichtheidsreferentieprincipe of de gepatenteerde kwarts-stemvorktechnologie of door beide principes te combineren. Ze bieden daarmee de meest betrouwbare oplossing op de markt door rechtstreeks de SF 6- gasdichtheid te meten. Trafag garandeert uitstekende nauwkeurigheid en werking in het breedste temperatuurbereik op de markt.


Trafag Gasdichtheidsmonitors SF6

Zwavelhexafluoride (SF6) sensoren vinden een breed scala aan toepassingen in diverse industrieën vanwege hun vermogen om SF6-gas te detecteren en te meten. SF6 is een broeikasgas dat wordt gebruikt in verschillende elektrische toepassingen, maar het heeft aanzienlijke milieu-impact. SF6-sensoren spelen daarom een belangrijke rol bij het bewaken en reguleren van SF6-emissies.

Elektrische Energie-industrie: SF6 wordt vaak gebruikt als isolatiegas in hoogspanningsschakelaars, transformators en andere elektrische apparatuur. SF6 sensoren worden ingezet om lekkages in deze systemen te detecteren. Een vroegtijdige identificatie van lekkages draagt bij aan het verminderen van SF6-emissies, waardoor de elektrische industrie haar ecologische impact kan minimaliseren.

Energie Distributie: In elektriciteitsnetwerken en distributiesystemen worden SF6-sensoren gebruikt om gaslekken in schakelinstallaties, transformatorstations en andere faciliteiten te bewaken. Dit draagt bij aan de veiligheid van het personeel en minimaliseert ongeplande uitvaltijd door tijdig onderhoud.

Industriële Processen: SF6 sensoren worden ook toegepast in verschillende industriële processen waar SF6 wordt gebruikt als koel- of isolatiemiddel. Het monitoren van SF6-niveaus helpt bij het handhaven van veilige en efficiënte werkomstandigheden, en minimaliseert tevens het risico op ongewenste emissies.