Affichage de 1–24 sur 109 résultats

Dans les débitmètres à engrenages, des cavités fermées et remplies de fluide sont créées entre les dents et le boîtier. Le fluide de mesure qui circule fait tourner la paire d'engrenages librement et sans freinage. Les débitmètres à turbine mesurent à l'aide d'une roue à turbine de haute précision. Le fluide s'écoule contre la roue de turbine dans le sens axial et la fait tourner. Dans les débitmètres à vis, le débit volumétrique du fluide est mesuré selon le principe de la roue à vis. Le boîtier comporte deux vis sans fin qui se chevauchent. Des cavités remplies de fluide sont créées entre les flancs de la vis et le boîtier.


Débitmètres mécaniques

Mechanische flowmeters, ook wel bekend als traditionele of mechanische debietmeters, hebben enkele specifieke voordelen en vinden toepassing in verschillende industriële en commerciële omgevingen. Hier zijn enkele van de voordelen en toepassingen van mechanische flowmeters:

Eenvoudige Constructie: Mechanische flowmeters hebben over het algemeen een eenvoudige constructie. Ze bestaan vaak uit mechanische onderdelen zoals wielen, schoepen, of zuigers die in beweging worden gebracht door de stroming van het medium. Deze eenvoudige constructie maakt ze robuust en gemakkelijk te onderhouden.

Betaalbaarheid: Mechanische flowmeters zijn vaak kosteneffectief in vergelijking met sommige geavanceerdere meetinstrumenten. Dit maakt ze een aantrekkelijke keuze voor toepassingen waarin nauwkeurigheid op microniveau niet absoluut noodzakelijk is.

Zelfvoorzienend: Veel mechanische flowmeters hebben geen externe voeding nodig. Ze gebruiken de stroming van het medium zelf om de mechanische componenten in beweging te brengen. Dit maakt ze zelfvoorzienend en geschikt voor plaatsen waar stroombronnen mogelijk beperkt zijn.

Directe Aflezing: Veel mechanische flowmeters bieden directe aflezing van het debiet. Gebruikers kunnen de metingen vaak visueel controleren zonder dat er extra elektronische of digitale apparatuur nodig is.

Toepassingen van Mechanische Flowmeters:

Water- en Gasdistributie, Industriële Processen, Landbouw, HVAC-systemen, Brandstofverbuiksmeting, Hydraulica.