Przeciwwybuchowy hydrostatyczny przetwornik poziomu Trafag EXNAL-8858

Nowy podwodny przetwornik ciśnienia EXNAL 8858 jest oparty na podwodnym przetworniku ciśnienia ECL z technologią czujnika grubowarstwowego na ceramice. Iskrobezpieczna konstrukcja jest certyfikowana do zastosowań w strefach Ex 0, 1, 2 (gaz) i górnictwie.

Zakres: 0...20 mWG
Wyjście: 4 ... 20 mA
W tym 30 metrów kabla PUR
Przyłącze procesowe: G 1/4″ męskie