ALTF1 Pt1000 PVC Yttemperaturgivare - Temperaturgivare för rörinstallation, individuellt förpackade

Artikelnummer 1101-6020-5211-110 / 110160205211110
EAN 4 251325 604381 / 4251325604381