Ställdon för brandspjäll 5/10 Nm öppna/stäng + fjäderåtergång INMAX-5.10-BF