Digital indikator belastningsmätare / masstryck, höjd tecken 14 mm M2 tricolour | 96 x 48