Digital indikator - räknare, höjdtecken 14 mm PC4 | 72 x 36