EXL-IR-9170 kopplingsmodul med Ex-i säker krets

Schischek EXL-IR-9170 | med egensäker krets | Zon 0, 1, 2, 20, 21, 22