Müller kabelresistanstermometer med hylsuttag och GL-godkännande