Trafag Blocktermostat med 3 meter kapillär ISP-474 - ISP15065