Trafag Kapillärtermostat IS/414, med intern inställning