Trafag Explosionssäker tryckvakt EXPK-special / 944.9186.722.02