Trafag Gastäthetsmätare 8718

 • Tillämpningar: högspänningsbrytare
 • Dielektrisk hållfasthet: 2 kV jordterminal
 • Mätprincip: mätning av referensgas
 • Vibration: min. skillnad i brytpunkt: 5 kPa, 20 ... 80 Hz: 4 g
 • Medietemperatur: -60 °C ... 80 °C
 • Chock: 50g / 11ms
 • Omgivningstemperatur: -60 °C ... 80 °C
 • Sensor: 1.4435, 1.4404, 1.4401 (AISI316L, AISI316)
 • Skyddsklass: IP65
 • Utsignal: potentialfri växlingskontakt
 • Mätområde: absolut: 0 ... 1,1 MPa / (0 ... 1100 kPa)