Trafag Termostat med 3 m kapillær ISN / 471-serien

Anvendelser: skibsbygning, maskinbygning, jernbaner