Trafag Termostat med 3 m kapillär ISN / 471-serien

Tillämpningar: skeppsbyggnad, motortillverkning, järnvägar