H-Tronic Vattennivåvakt WPS4000

I tekniska system och i källare uppstår gång på gång stora skador på grund av okontrollerade vatteninträngningar, som inte kan åtgärdas tillräckligt snabbt. Och även i fontäner eller cisterner är det nödvändigt att övervaka vätskenivån permanent. Här är vattennivåvakten lösningen - när vatten tränger in eller når den förutbestämda nivån aktiveras ett relä och varningsanordningar, pumpar, ventiler eller magnetventiler kopplas automatiskt till eller från. Lämplig för tankar av betong, plast eller metall och snabb att installera

  • Kopplingspunkt vid varje vattennivå fritt valbar via två vattensensorer
  • Sovtid justerbar
  • Mätelektroderna är klor- och saltvattenbeständiga (rostfritt stål AISI 316 / V4A)
  • Kopplingspunkt fritt valbar
  • För alla tankar av betong, plast eller metall
  • Brytarutgång konfigurerbar som NC-kontakt / NO-kontakt
  • Exkl. vattensensorer
  • Strömförsörjning 230 V AC