Termoelement typ: K med DIN-B hölje inkl. separat dykrör i rostfritt stål TCK