Showing 1–24 of 28 results

New

Differential pressure transmitters air side

Modular universal differential pressure transmitter | MUDS

Differential pressure transmitters air side

Müller Modular differential pressure transmitter MHDS

Differential pressure transmitters NAT-NAT

Trafag Differential Pressure Transmitter Navitrag ND-8204

Differential pressure transmitters air side

Müller Heavy Duty Differential Pressure Transmitter MKDS


Drukverschiltransmitters voor vloeistoffen

Niveaumeting in de maritieme sector is eveneens van groot belang, vooral bij tanks die verschillende vloeistoffen bevatten, zoals brandstof, ballastwater of drinkwater. Verschildruktransmitters worden hier ingezet om het drukverschil tussen het vloeistofniveau en de atmosferische druk te meten, waardoor nauwkeurige informatie wordt verkregen over het vloeistofniveau in de tanks. Deze metingen zijn cruciaal voor een veilige navigatie, het voorkomen van overbelasting en het waarborgen van de stabiliteit van het schip.

De duurzaamheid en betrouwbaarheid van verschildruktransmitters maken ze uitermate geschikt voor maritieme toepassingen. Ze dragen bij aan de veiligheid en efficiëntie van de scheepvaartindustrie door accurate metingen te leveren, zelfs onder de zwaarste omstandigheden op zee. Hierdoor kunnen schepen en offshore-installaties hun operaties effectief beheren en voldoen aan strikte veiligheidsnormen.