Showing all 14 results

Fast and accurate ultrasonic gas cylinder level gauges from Coltraco.


Gas bottle level

Ultrasone niveaumeting voor gasflessen is een geavanceerde en niet-invasieve technologie die van cruciaal belang is voor het nauwkeurig monitoren van de inhoud van gasflessen. Deze methode maakt gebruik van ultrasone geluidsgolven die door het gas in de fles worden uitgezonden en weerkaatst. Door de tijd te meten die het duurt voordat deze geluidsgolven terugkeren, kan de hoogte van het gasniveau binnen de fles worden bepaald.

Een van de belangrijkste voordelen van ultrasone niveaumeting is de mogelijkheid om dit proces uit te voeren zonder de fles te openen of fysiek in contact te komen met de inhoud ervan. Dit betekent dat het geschikt is voor toepassingen waarin de integriteit van het gas behouden moet blijven, zoals in brandblussystemen met inert gas.

Coltraco Ultrasonics, als pionier in niet-invasieve niveaudetectietechnologie, biedt geavanceerde ultrasone meetinstrumenten die specifiek zijn ontworpen voor het monitoren van gasniveaus in flessen. Deze instrumenten verschaffen nauwkeurige en betrouwbare gegevens, waardoor het beheer van brandonderdrukkingssystemen wordt verbeterd door tijdig inzicht te geven in de hoeveelheid beschikbaar blusgas.

Door gebruik te maken van ultrasone niveaumeting dragen organisaties bij aan de effectiviteit en betrouwbaarheid van hun brandbeveiligingssystemen, terwijl ze voldoen aan strikte veiligheidsnormen en voorschriften.