Sondas inteligentes: lo último en kits de climatización

Contenido:
2 x pinza termómetro testo 115i
2 x manómetro de alta presión testo 549i
2 x termohigrómetro testo 605i
1 termómetro testo 905i
1 termómetro de infrarrojos testo 805i
1 x Anemómetro térmico Testo 405i
1 x anemómetro radar de ala testo 410i
1 x medidor de presión diferencial testo 510i
1 x estuche blando testo HVAC