Milieubeleid

De bescherming van het milieu is een belangrijk bedrijfsdoel van Marktechnical B.V. Het is onze zorg om bij te dragen aan het veiligstellen van het milieu en het bedrijfsleven door middel van milieu gericht bedrijfsbeleid.

Wij erkennen de sociale en ecologische verantwoordelijkheid die wij als onderneming moeten dragen en beschouwen daarom milieubescherming als een belangrijke en existentiële taak van het bedrijfsmanagement.

We streven naar een minimalisering van milieu-invloeden die worden veroorzaakt door onze onderneming en haar producten. Dit omvat het monitoren en beoordelen van de huidige operationele milieueffecten en het voorkomen van ongevallen.

Wij stellen hoge eisen aan onze producten en leveranciers en de eisen en wensen die de klant aan ons stelt. Kwalitatief hoogwaardig betekent voor ons dat onze producten niet alleen de beste eigenschappen hebben met betrekking tot de voordelen voor de klant, maar ook worden geproduceerd met een zuinig gebruik van hulpbronnen, energie en water.

Marktechnical B.V. streeft ernaar de hoeveelheid afval, met name gevaarlijk afval, tot een minimum te beperken en waar mogelijk afvalstoffen in de materiaalkringloop te recyclen.
Wij voeren al het afval veilig, en verantwoord af.

Een succesvolle milieubescherming kan alleen worden bereikt door de actieve medewerking van alle medewerkers. Bestaande afspraken worden geoptimaliseerd, geëvalueerd op basis van gecontroleerde administratie en indien nodig worden correctieprocedures en maatregelen ontwikkeld die de naleving en verbetering van onze milieudoelstellingen garanderen.