Explosieveiligheid

Voor gevaarlijke omgevingen biedt Marktechnical een programma aan hoogwaardige expolosieveilige instrumenten die kunnen worden toegepast in de (petro)chemie, offshore, gas- en olieplatformen, kerncentrales en scheepvaartindustrie.

Explosieveilige instrumenten

In de vele industriële processen waarbij met brandbare materialen wordt gewerkt, kan lekken of morsen altijd zorgen voor een explosieve atmosfeer. Ter bescherming van zowel het personeel als de fabriek moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen die verzekeren dat deze atmosfeer niet tot ontbranding kan komen. De ruimtes die risico lopen worden wel ‘gevaarlijke omgevingen’ genoemd en tot de materialen die gewoonlijk een rol spelen behoren ruwe olie en derivaten hiervan, procesgassen, alcoholen, metaalpoeder, koolstofpoeder, bloem, zetmeel, graan en vezels. Om elektrische apparatuur geschikt te maken voor gebruik in gevaarlijke omgevingen zijn door de jaren heen acht verschillende technieken voor explosiebescherming ontwikkeld. Nationale of internationale normen en gebruikscodes reguleren elk van deze technieken en definiëren tot in detail hoe de apparatuur moet worden ontworpen en toegepast. Nationale certificerende (of goedkeurende) instanties verzekeren dat wordt voldaan aan de ontwerpvereisten en nationale inspectiediensten (of verzekeringsmaatschappijen) dragen zorg voor keuring en inspecteren gewoonlijk elke installatie. De verschillende technieken lenen zichzelf voor verschillende toepassingen. De twee toonaangevende technieken voor instrumenten die worden gebruikt bij procesmeting en -regeling zijn de toepassing van brandbestendigheid (afgesloten ruimten) Eex (e)d en intrinsieke veiligheid Eex-i. Wij voorzien u graag van alle informatie en onze oplossingen om veilige projecten te plannen.

sales@marktechnical.nl
+31 (0)162 314285

Categorieen

Druk

Temperatuur

Flow

Niveau

Vocht

Gewicht

Displays en regelaars

Draadloos

Lucht

Servomotoren

Manometers

Overige (icoon maken)