Marktechnical is een technische handelsonderneming en levert meet- en regelinstrumentatie voor de industrie en scheepvaart. Het producten programma bestaat uit sensoren en schakelaars voor druk, temperatuur, niveau, flow, kracht, vocht en explosieveilige instrumentatie. Daarnaast adviseren en begeleiden wij klanten met hun projecten. Bij het aanbieden en verkoop van onze producten en diensten worden ook gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe Marktechnical omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Marktechnical kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 mei .

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens

In veel gevallen is het bedrijf waar u werkzaam bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens. Wij hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw data. Meer informatie over deze afspraken kunt opvragen bij uw werkgever.

Welke persoonsgegevens Marktechnical verwerkt

In deze paragraaf vindt u per dienst een overzicht van de gegevens die worden gebruikt. Een toelichting per kolom:

 1. a) Type dienst: voor welke dienst gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’ bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een dienst worden verwerkt.

 2. b) Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt.

 3. c) Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard.

 4. d)  Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens. Met ‘opdrachtgevende partij’ wordt de

  organisatie bedoeld aan wie wij onze diensten leveren en waarvan wij uw gegevens hebben ontvangen.

 5. e)  Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.

Type dienst Algemeen

Type gegevens

Bewaartermijnen

Verantwoordelijke

Grond voor verwerking

Naam, telefoonnummer en e-mailadres
van de contactpersoon van uw organisatie.

Tot einde dienstverlening

Marktechnical

Uitvoering overeenkomst

Adres waar de diensten worden geleverd.

Tot einde dienstverlening

Opdrachtgevende partij

Uitvoering overeenkomst

Bedrijfsnaam voor facturatie.

Tot einde dienstverlening

Opdrachtgevende partij

Uitvoering overeenkomst

Informatie aangeleverd door gebruiker
voor supportvragen.

Tot einde dienstverlening

Marktechnical

Uitvoering overeenkomst

Type dienst Cloud/web-diensten 

Type gegevens

Bewaartermijnen

Verantwoordelijke

Grond voor verwerking

Houdergegevens: naam, NAW, bedrijf, tel, fax, e- mailadres en land.

Tot einde dienstverlening

Opdrachtgevende partij

Uitvoering overeenkomst

Verkeersinformatie e-mail t.b.v. spamfilter

Tot einde dienstverlening

Opdrachtgevende partij

Uitvoering overeenkomst

Cloud opslag t.b.v. back-up: naam, bedrijf, NAW, telefoonnummer, e- mailadres.

Tot einde dienstverlening

Opdrachtgevende partij

Uitvoering overeenkomst

Cloud werkplekken: IP- adres, MAC-adres, naam,
mobiele apparaten, model, type, serienummer, telefoonnummer, real-time statistieken werkplek

Tot einde dienstverlening

Opdrachtgevende partij

Uitvoering overeenkomst

Type dienst Beheer computerfaciliteiten

Type gegevens

Bewaartermijnen

Verantwoordelijke

Grond voor verwerking

IP-adres, MAC-adres, naam, mobiele apparaten,
model, type, serienummer, telefoonnummer, real-time statistieken werkplek

Tot einde dienstverlening

Opdrachtgevende partij

Uitvoering overeenkomst

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt

In de eerste plaats verwerkt Marktechnical uw gegevens voor het leveren van diensten. Zo is het voor het leveren van eenmailbox noodzakelijk uw mailadres te weten. Om u te voorzien van een mobiel abonnement moet Marktechnical over uw telefoonnummer beschikken. Daarnaast gebruikt Marktechnical gegevens bij het oplossen van technische problemen.

Ook worden uw gegevens gebruikt voor het verbeteren van de beveiliging van ons netwerk, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter.

Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website.

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld

Voor het leveren van bepaalde diensten maakt Marktechnical gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft Marktechnical contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa1 bevindt, dan garandeert Marktechnical dat de verwerking van uw gegevens met dezelfdewaarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.

Marktechnical is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van eenstrafrechtelijk onderzoek. Ook bij het bellen naar het alarmnummer 112 is Marktechnical verplicht uw telefoonnummer mee testuren.

Als u een afgeschermd telefoonnummer heeft, dan verstrekken wij uw nummer aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

Welke rechten u heeft

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft Marktechnical minimaal de volgende informatie van u nodig:

 • uw volledige naam;

 • uw adres;

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en hetBurgerservicenummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door Marktechnical worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage perbrief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover Marktechnical beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neemhiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoedeze gegevens moeten worden gecorrigeerd. 

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is Marktechnical vanmening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw privacy waarborgen? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. U kunt een verzoek tot intrekken per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Hoe u ons kunt bereiken

Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.

Adres

Lage Ham 172-178 5102 AE, Dongen Noord Brabant, Nederland

Telefonisch

Van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar op: 0162-314285

E-mail

Voor algemene vragen of vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u ons mailen op communicatie@marktechnical.nl

Wij zijn Marktechnical

UW VOORDELEN

 • Ruim assortiment instrumenten op voorraad
 • Snelle levertijden 24/7 
 • Field service 
 • Een ervaren en veelzijdig team van professionals
 • Nauwe samenwerking met onze klanten
 • Goed uitgeruste werkplaats en testmogelijkheden
 • Uitgebreide lijst met A-merken leverbaar
 • Persoonlijk advies 
 • ISO9001 gecertificeerd