Resultaat 1–24 van de 129 resultaten wordt getoond

Rookgas temperatuuropnemers

Rookgastemperatuursensoren worden geïnstalleerd in het rookgaskanaal, waardoor het mogelijk is om de temperatuur in het rookgaskanaal nauwkeurig af te lezen. Dit stelt gebruikers in staat om te bepalen wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, wat essentieel is om de rookgasklep te sluiten en over te gaan naar het vergassingsproces. Door deze sensoren te gebruiken, kan het verbrandingsproces optimaal worden gecontroleerd en afgestemd op de vereiste temperatuurinstellingen. Dit draagt bij aan een efficiënter gebruik van energie en verbetert de algehele prestaties van het systeem voor rookgasafvoer.


Rookgas temperatuuropnemers

Applicatie bericht:

Warmteterugwinning uit Rookgas Stoomketels. Zonder warmteterugwinning gaat 20 tot 40% van het energieverbruik van de stoomketel verloren via rookgas. Met een warmtewisselaar kan dit verlies teruggebracht worden tot 15%. warmte uit rookgassen kan teruggewonnen worden door drie soorten warmtewisselaars:

Economizer:
is een warmtewisselaar in het rookgaskanaal die werkt op het hoogste temperatuurniveau. Rookgassen worden er afgekoeld tot circa 130 °C en de warmte kan ingezet worden in een ander bedrijfsproces. Vaak wordt het ketelvoedingswater ermee voorverwarmd tot tientallen graden boven leidingwatertemperatuur. Het ketelvoedingswater wordt daarvoor door de economizer in het rookgaskanaal geleid.

Rookgascondensor:
is een warmtewisselaar in het rookgaskanaal die werkt op een lager temperatuurniveau. De warmteterugwinning vindt plaats via condensatie van de waterdamp in de rookgassen. Condensatie van de rookgassen vindt plaats bij temperaturen onder de circa 58°C (dauwpunt). De warmte is in te zetten bij een ander bedrijfsproces maar veelal voor verwarming van het suppletiewater voor de stoomketel.

Luchtvoorverwarmer:
is een warmtewisselaar die specifiek bedoeld is voor het voorverwarmen van de aangezogen branderlucht van de installatie. De brander zuigt normaal gesproken branderlucht aan uit de buitenlucht. De buitenlucht is gemiddeld op jaarbasis circa 12° en in het stookseizoen circa 5°C. Deze lucht kan ofwel direct door het rookgaskanaal geleid worden (lucht/lucht warmtewisseling bij grotere installaties) ofwel indirect opgewarmd worden (water/lucht warmtewisseling bij kleinere installaties). Zie maatregel Stoom maken met voorverwarmde verbrandingslucht voor het gebruik van warme lucht uit het ketelhuis.

Let op:
Het toepassen van een ventilator in het rookgaskanaal kan nodig zijn omdat de natuurlijke trek in de schoorsteen niet meer voldoende is. De teruggewonnen warmte kan worden gebruikt om tapwater voor te verwarmen tot 50 à 60°C. Op grond van waterleidingsbesluit 852/2004 is het verplicht dat warm tapwater geen legionella bevat. Daarom is een minimale temperatuur van 60 °C vereist. De temperatuur van 60°C kan niet altijd gehaald worden met warmteterugwinning. Dan moet het water bij verwarmd worden en wordt de terugverdientijd iets langer. Deze maatregel is toepasbaar als de warme rookgassen momenteel naar buiten afgevoerd worden. Daarnaast is rondom het rookgaskanaal van de stoomketel minimaal 2 meter vrije ruimte nodig om een warmteterugwinningsysteem in te bouwen.

Milieuaspecten:
In de stoomketel is een aardgasgestookte brander aanwezig. Als de teruggewonnen warmte uit de rookgassen nuttig is in te zetten in de stoomcyclus kan de stoomketel tot 15% op het aardgasverbruik besparen.