Mobeye temperatuurbewaking ThermoGuard CML4255

  • Alarm via oproep, sms en e-mail
  • Grafische weergave temperatuurverloop in de on-line portal
  • Alarmgrenzen instelbaar: -35 °C … +70 °C
  • Twee temperatuursensoren mogelijk
  • Instelbare loginterval en transferinterval
  • Stroomuitvalbewaking (bij ext. spanning)
  • Extra alarmingangen en een uitgang
  • Alarmindicatie ter plaatse
  • Volledig inzicht in apparaat indien aangesloten op Mobeye Internet Portal
  • Eenvoudig te programmeren in gebruik