Müller Bulk niveauschakelaar voor stortgoederen

  • zand / grind
  • kalk / erts (fijngemaakt)
  • gips
  • aluminiumkrullen
  • cement / puinsteen
  • graan / meel
  • kaolien (porseleinaarde)
  • suikerbietenchips
  • voedergewassen en soortgelijke stortgoederen