HM F – to supply intrinsically safe pickups and amplifiers

De HM F turbine flowmeter serie (F voor flensaansluitingen) wordt gebruikt om continue en discontinue debieten te meten. Zij worden hoofdzakelijk gebruikt voor smeermiddelen en niet-smeermiddelen. Zij zijn bijzonder geschikt voor vloeistoffen met een lage en gemiddelde viscositeit, zoals water, emulsies, glycolmengsels en lichte oliën.