Mobeye telemetrie (I/O) MS100B (batterij, zonder keypad)

Mobeye biedt een portfolio M2M-telemetriemodules voor een verscheidenheid aan toepassingen. Het hart van de modules is een GSM communicatiemodule. De telemetriemodules verschillen van elkaar wat betreft ingangen en uitgangen, invoerspanning, en de mogelijkheid voor IoT-koppelingen.

Instelbaar naar wens:

  • alarmnummers (max. 5)
  • keuze tussen bellen / sms’en na een alarm
  • ingangstype (NO/NC), vrije alarmteksten, vertragingstijden
  • inactieve tijd na een alarm, alarmherhaaltijden
  • gedrag en schakeltijd van de uitgangen
  • autorisatie van nummers voor remote control van uitgangen
  • tijdgestuurde acties
  • testmeldingen met instelbaar interval